Ventilation Stockholm

Installation, underhåll och reparation av ventilationssystem | 073 916 12 00

Tjänster

Montage av ventilation

Ventilationen är en viktig del för att du ska trivas och må bra i i ditt hem.

Vi på monterar och installerar alla typer av ventilationsanläggningar. Vi utför monteringar i både vanliga hus och större lokaler. I moderna och täta hus behövs en kontrollerad ventilation för ett hälsosamt och trivsamt boende.

En korrekt monterad ventilation avlägsnar matos, lukter och skadliga gaser och förebygger fuktrelaterat mögel och rötskador.

Ventilationen förbrukar cirka 30 procent av värmeenergin i ett normalt isolerat bostadshus. En stor del av denna värmeenergi kan man föra tillbaka till huset med hjälp av ett återvinningsaggregat.

Om du installerar någon form av ventilation med värmeåtervinning så får du ett bättre flöde på luften i huset, och du kan också behålla upp till 75 procent av värmen i den luft som vädras ut.

köksfläkt
Köksfläkt

Rengöring av ventilation

Det är viktigt att ventilationen är ordentligt rengjord för att man ska kunna ha en god inomhusmiljö. Att det är rent är viktigt för att hemmet ska må bra, och inte minst för att vi som bor där ska hålla oss friska. Om man inte underhåller ventilationen ordentligt är risken stor att mögel och fuktskador uppstår, och det kan gå fort. Det gör att risken för huvudvärk, allergi och astma ökar.

Det är inte ovanligt att privatpersoner skjuter upp rengöring av ventilation för att det fungerar just nu. Men smuts i luftsystemen innebär inte bara till en sämre hemmiljö utan även till högre energiförbrukning och slitage. Att rengöra ventilationen är en bra investering för ditt hem, din hälsa och din plånbok, då du långsiktigt minskar energikostnaderna.

Hur ofta du behöver rengöra ventilationskanalerna i din bostad beror till stor del på vilket system du har. Några års mellanrum brukar vara lagom intervall. Vi kan hjälpa dig att reda ut hur ofta du behöver rengöra din ventilation.

kanalrensning
Kanalresning

Mögelsanering

Mögel är svampar som är helt naturliga i naturen, men skapar problem i våra hem. Mögel är en risk för människors hälsa.

Mögel i bostäder har sin orsak i fukt i kombination med byggnadsmaterial och byggnadskonstruktion som inte har tillräcklig motståndskraft. Det är också viktigt att bostaden är rätt isolerad för att mögel inte ska kunna uppstå.

En mögelsanering innebär att man tar bort möglet, men också att man eliminerar orsaken till det. Så här kan en mögelsanering se ut:

Först görs en visuell mögelundersökning av en fackkunnig person som eventuellt även tar hjälp av en mögelhund. Prover tas även för att avgöra vilket typ av mögel som finns i bostaden.

Vanligt är också att man gör en fuktmätning för att se var orsaken till möglet finns.

Det är  förstås av största vikt att kontrollera ventilationen i byggnaden. Mögel kan ibland uppstå på grund av dålig ventilation.

När man sedan hitta orsaken till mögelangreppet så är det dags att ta bort mögelskadorna. De vanligaste metoderna är ozon och kemi. Ozonet i luften bryter ner mögelpartiklar i luften och ytliga mögelskador. Kemisk sanering fungerar på så vis att man penslar på en mögeldödande substans som tränger in i virket. Den kemiska substansen går också att pumpas ut i luften för att döda mögelpartiklarna.

Vi erbjuder dig effektiv och prisvärd mögelsanering i Stockholm.

Vi åtar oss alla typer av projekt inom ventilation i Stockholm