Tjänster

Brett tjänsteutbud inom ventilation

Här är några av de tjänster som vi är specialiserade på inom ventilation. Mer info om våra tjänster nedan.

 • Vi installerar mekanisk frånluft, ventilationsfläkt, takfläkt och kanalfläkt.

 • Vi installerar FTX-aggregat med den modernaste tekniken.

 • Vi byter ventilationsfilter och filteravtal.

 • Vi utför snabb och pålitlig service inom ventilation.

 • Funktionskontroller och mätning av luftflöden i bostäder och fastigheter

 • Vi rengör ventilationskanaler.

 • Vi utför service på äldre ventilationsfläktar. Ibland kan de även behöva bytas ut.

 • Vi åtgärdar dålig bostadsventilation i hus som har självdragsventilation.

 • Vi utför kontroll och montage av frånluftsventilation, även kallad mekanisk frånluft.

Vid sidan av ventilation så utför vi även följande:

 • Mätning, besiktning och sanering av radon.

 • Lågenergihus och passivhus

 • Kanalrensning.

Hör av dig om du vill veta mer om våra tjänster!


Montage av ventilation

Ventilationen är en viktig del för att du ska trivas och må bra i i ditt hem.

Vi på monterar och installerar alla typer av ventilationsanläggningar. Vi utför monteringar i både vanliga hus och större lokaler. I moderna och täta hus behövs en kontrollerad ventilation för ett hälsosamt och trivsamt boende.

En korrekt monterad ventilation avlägsnar matos, lukter och skadliga gaser och förebygger fuktrelaterat mögel och rötskador.

Ventilationen förbrukar cirka 30 procent av värmeenergin i ett normalt isolerat bostadshus. En stor del av denna värmeenergi kan man föra tillbaka till huset med hjälp av ett återvinningsaggregat.

Om du installerar någon form av ventilation med värmeåtervinning så får du ett bättre flöde på luften i huset, och du kan också behålla upp till 75 procent av värmen i den luft som vädras ut.

ventilation stockholm köksfläkt
Köksfläkt

Rengöring av ventilation

Det är viktigt att ventilationen är ordentligt rengjord för att man ska kunna ha en god inomhusmiljö. Att det är rent är viktigt för att hemmet ska må bra, och inte minst för att vi som bor där ska hålla oss friska. Om man inte underhåller ventilationen ordentligt är risken stor att mögel och fuktskador uppstår, och det kan gå fort. Det gör att risken för huvudvärk, allergi och astma ökar.

Det är inte ovanligt att privatpersoner skjuter upp rengöring av ventilation för att det fungerar just nu. Men smuts i luftsystemen innebär inte bara till en sämre hemmiljö utan även till högre energiförbrukning och slitage. Att rengöra ventilationen är en bra investering för ditt hem, din hälsa och din plånbok, då du långsiktigt minskar energikostnaderna.

Hur ofta du behöver rengöra ventilationskanalerna i din bostad beror till stor del på vilket system du har. Några års mellanrum brukar vara lagom intervall. Vi kan hjälpa dig att reda ut hur ofta du behöver rengöra din ventilation.

Vi åtar oss alla typer av projekt inom ventilation i Stockholm