Ventilation - fastighetens hjärta

Ventilationen är fastighetens hjärta. Det vet alla som jobbar i eller med större fastigheter. Tänk på ett kontor till exempel. Det måste ha en väl fungerande luftkonditionering och andra ventilationssystem för att vara komfortabelt att vistas i vid alla tider på året och för att försäkra att det finns tillräckligt med friskluft. För att ventilationen ska fungera behöver man alltså regelbunden service och även kontroller för att försäkra sig om att de system man har räcker till och fungerar tillfredsställande.

ventialtion i hemmet

Allt från nyinstallation till justering

Om man får fler anställda eller utökar sin tekniska utrustning, till exempel datorer som alstrar mycket värme, kan man behöva justera eller uppgradera sitt ventilationssystem. Samma sak gäller förstås om en annan typ av verksamhet påbörjas i en företagslokal.

Utöver kompletta nyinstallationer kan vi även hjälpa dig med mindre åtgärder som förbättrar ventilationen och därmed komforten, samtidigt som du minimerar risken för fuktskador. 

OVK-besiktningar

Olika verksamheter har olika krav på ventilation. För att se till att kraven på tillräckligt god ventilation är uppfyllda skall något som heter OVK – Obligatorisk VentilationsKontroll genomföras i kollektiva bostadsfastigheter, skolor, företagslokaler med flera vart 3:e eller vart 6:e år. Kravet gäller i princip för alla typer av byggnader där människor vistas ofta eller under längre tidsperioder.

Denna typ av besiktning och utfärdande av protokoll hör också till den typ av tjänster inom ventilation som vi kan utföra i Stockholm med omnejd. Det är byggnadens ägare som är ansvarig för att besiktningen utförs och att eventuella brister åtgärdas inom sex månader efter att respektive kontroll har gjorts.

Vad innebär besiktningen?

Vid en OVK-besiktning kontrolleras att ventilationssystemet fungerar som det ska och om det uppfyller de specifikationer som gällde när systemet togs i bruk eller när det senast byggdes ut. Att genomföra OVK-besiktning kan också hjälpa fastighetsägare till en bättre energihushållning, då en del av kontrollen går ut på att undersöka möjliga åtgärder som kan vidtas för att optimera energiförbrukningen, utan att för den skull försämra inomhusklimatet.

En viktig del inom ventilation är alltså inte bara installation och service utan även att se till hur användningen kan optimeras baserat på när och hur ofta en byggnad används. En kontorslokal som står med fläktarna på med maximal effekt även nattetid är knappast energieffektiv. Vi hjälper er att ställa in era ventilationssystem korrekt.

Kontakta oss så hittar vi rätt lösning för dig

Vi är ett lite mindre och mer personligt företag inom ventilation i Stockholm. Vi ser alltid till kundens behov och tar fram kundspecifika lösningar som inte behöver kosta mer än nödvändigt. Inga kunder eller uppdrag är för små eller för stora. 

Välkommen att höra av dig till oss för mer information och offert