Radonundersökning Stockholm | Radon Stockholm

Radonundersökning Stockholm – för en bättre inomhusmiljö

Oroar du dig för att det är för mycket radon i hemmet eller affärslokalen? Välkommen att kontakta oss för en kompetent och trygg radonsanering.

Alla våra uppdrag inom radonundersökning och sanering utförs av erfarna och certifierade yrkesmän, vilket gör att du som kund kan känna dig helt trygg med att saneringen sköts enligt branschens alla regler med korrekt utrustning och med säkerheten i fokus. Därför kan vi även lämna garanti på våra uppdrag.

Är din bostad eller lokal drabbad av radonstrålning? Låt oss hjälpa dig att förbättra inomhusmiljön med en radonundersökning.


radonundersökning Stockholm - radon i villa

Vi utför certifierad radonundersökning i Stockholm

Vi utsätts för olika former av strålning varje dag. Den största strålningsdosen kommer från våra egna hem, arbetsplatser, butiker, offentliga lokaler eller andra platser där vi vistas inomhus. En av de vanligaste typerna av strålning är radon och det finns fall där halten radon är så hög att den måste sänkas med omedelbar verkan för att de boende ska påverkas negativt ur ett hälsomässigt perspektiv.

Vi har lång erfarenhet av radonundersökning och löser alla radonproblem på ett fackmannamässigt sätt. Alla våra medarbetare är certifierade och erfarna av alla sorters objekt, både privata boenden och arbetsplatser. Vi har alltid som mål att nå en så bra nivå som möjligt på alla plan, vad gäller radon, ingrepp i byggnaden, tidsåtgång och kostnad.

Radon Stockholm - syns inte med blotta ögat

Radon har ingen lukt och det syns inte heller för blotta ögat. Därför är en radonundersökning (radonmätning) det enda sättet att upptäcka det farliga ämnet. Högsta gränsen för radon inomhus är satt till 200200 Bq/m3. Detta gäller både i bostadsmiljöer, arbetsplatser och andra offentliga lokaler som skolor och sjukhus. En så kallad långtidsmätning av radon i Stockholm görs under en tidsperiod på minst två månader. Tidpunkten för en sådan undersökning är alltid mellan 1 oktober och 30 april och visar ett medelvärde för radon.

När ska man genomföra en radonundersökning?

  • Finns planer på att renovera, bygga om eller genomföra en tillbyggnad i en lokal där personer befinner sig regelbundet så är det klokt att först genomföra en radonmätning.

  • Misstänker du att det finns höga halter radon i marken i området där byggnaden ligger? Eller är finns det så kallad blåbetong i stommen? Då är risken stor att du även har radon i inomhusluften och en radonundersökning är ytterst lämplig.

  • Ska du bygga om eller förändra ventilation eller uppvärmningen så rekommenderar vi att du gör en radonundersökning först. Detta av två skäl: dels kan justeringar påverka radonhalten, dels kan vi hjälpa dig att hitta ett nytt ventilations- eller värmesystem som kan sänka värdet av radon i inomhusluften.

En ordentligt utförd radonundersökning ger svar på varför de höga halterna har uppstått och vilka åtgärder som är nödvändiga. Vi är specialister på att hitta radonläckor i fastigheter.

Vi föreslår relevanta åtgärder

Om en radonmätning i Stockholm visar på förhöjda radonhalter så är nästa steg att göra en mer komplett radonundersökning. Är det en eller ett fåtal lägenheter i en bostadsrättsförening som har förhöjda halter så räcker det oftast med en enklare radonbesiktning för att komma hitta relevanta åtgärder. Är det flera lägenheter eller lokaler med förhöjda halter av radon så behövs den en mer djupgående radonundersökning så att du kan få rätt förslag på åtgärder. Om du är osäker på vad som behöver göras så är det bara att kontakta oss så hjälper vi dig.

Tre huvudorsaker till höga radonhalter

Det finns tre möjliga skäl till varför det kan uppstå höga halter radon i en byggnad. Dessa är blåbetong i konstruktionen, markbetong eller att det finns radon i vattnet.

Radon i marken

Handlar det om markradon så går saneringen i första hand ut på att täta bottenplattor och rör så att markradonet inte kan ta sig in i byggnaden och ut i inomhusluften. Dessa åtgärder kan med fördel kompletteras med en radonsug. Markradon kan i många fall leda till höga radonhalter i inomhusluften.

Blåbetong i bygget

Blåbetong är ett material som inte har använts inom byggbranschen på ett antal år, men det är fortfarande vanligt förekommande i byggnader som uppfördes mellan 1929 och 1985. Genom en enkel mätning kan vi konstatera om det finns radioaktivt material (radon) i en byggnad. När det är dags för åtgärder är den vanligaste lösningen att förbättra ventilationen i fastigheten. Med en bättre luftgenomströmning går det att minska radonhalten på ett väsentligt sätt.

Radonhaltigt vatten

Beror de höga värdena på radonhaltigt vatten så är lösningen att ventilera bort det med hjälp av en radonavskiljare. Den placeras på huvudvattenledningen in i fastigheten. Kommunalt vatten renas från radon redan på ett tidigare stadium så där behöver man inte genomföra några åtgärder.

Orolig för att det finns radon i luften i din bostad, fastighet eller arbets? Välkommen att kontakta oss så kan vi genomföra en professionell och trygg radonundersökning.

8 vanliga frågor om radon

Måste radonmätaren vara kalibrerad?

Ja, för att mätresultatet ska kunna användas måste radonmätaren vara kalibrerad. Detta gäller såväl spårfilmsdosor som elektroniska mätinstrument.

Vilket mätinstrument bör man välja?

Inget speciellt instrument rekommenderas av myndigheterna, men de bör uppfylla dessa krav: ska vara kalibrerat, CE-märkt samt att det följer elektronisk IEC-standard.

När är radonhalten för hög?

Den svenska referensnivån ligger på 200 becquerel per kubikmeter, är radonhalten högre än så är det dags för åtgärder.

Hur får man ett så kallat radonbidrag?

Det går inte längre att söka, då det inte finns några pengar för det i 2022 års statsbudget.

Går det att hitta en radonkarta där man kan se om ett hus kan vara drabbat?

Sveriges geologiska undersökning (SGU) kartlägger radioaktivitet i berg, jord och grundvatten och på deras hemsida finns radonkartor. Men de är för oprecisa för att man ska kunna dra slutsatser om ett enskilt hus.

Kan man fastställa att lungcancer beror på att man bott i ett hus med hög radonhalt?

Nej, det går inte att bevis att ett specifikt fall av lungcancer beror på radon. Men att risken ökar med exponering är känt.

Hur farligt är det med blåbetong i en lägenhet?

Att det finns blåbetong i en lägenhet behöver inte betyda att du utsätts för farliga halter av radon. Ventilationen och vilken typ av blåbetong det handlar om påverkar också.

Vi har bytt fönster i huset, kan det påverka radonhalten?

Nya fönster påverkar luftflödet vilket i sin tur kan påverka radonhalten.

Välkommen att höra av dig till oss för mer information och offert