Gränsvärden för temperatur och luftfuktighet

Ett bra inomhusklimat är mycket viktigt för att människor ska kunna trivas och arbeta bra. Två av de viktigaste aspekterna för att skapa ett bra klimat inomhus är temperatur och luftfuktighet. Här berättar vi mer om tumregler och gränsvärden för temperatur och luftfuktighet inomhus.

I ytor där det finns arbetsplatser och mötesrum ska temperaturen alltid hålla minst plus 21 grader.
När det handlar om lägenheter rekommenderar Folkhälsomyndigheten att temperaturen ska vara mellan 20 och 23 grader. Under normala väderförhållanden bör inte inomhustemperaturen understiga 18 grader och på sommaren bör det inte vara varmare än 26 grader.

Svårt att alltid hålla optimal temperatur

Det finns dock fall där husen inte klarar att hålla optimal temperatur. Detta beror i första hand på yttertemperaturen. Hus är normalt byggda för att hålla rätt temperatur när det utomhus är mellan minus 18 på vintern och plus 27 grader sommartid. När det är varmare än 27 grader utomhus så kommer temperaturen att stiga i samma grad. På samma sätt sjunker inomhustemperaturen under dessa gränsvärden i normala hus när det är kallare än 18 grader där ute.

Exempelvis tillåts temperaturen i de flesta fastigheter vara plus 26 grader inne om det är plus 28 grader ute.

Stora variationer inom gränsvärdena

Det kan dock variera en hel del inom gränsvärdena beroende på hur mycket solen lyser in och hur många personer som befinner sig i samma lokal.

Luftfuktighet och upplevd temperatur

Luftens grad av fuktighet kan krångla till det när det handlar om inomhustemperaturer. När utomhusluften är fuktig på sommaren känns det kvavt och varmt inomhus. På vintern gäller det motsatta – då gör fukten att det känns kallare än vad temperaturen visar. Luftfuktigheten beror på yttre faktorer som vi inte kan påverka.

Relativ luftfuktighet inomhus

Relativ luftfuktighet är starkt kopplad till temperaturen och är ett mått på hur mättad luften är med vattenånga vid en viss temperatur i förhållande till den maximala mängden vattenånga vid samma temperatur. Om luften värms upp sjunker den relativa luftfuktigheten. Detta sker vintertid då kall utomhusluft kommer in och värms upp. Om temperaturen sjunker stiger den relativa luftfuktigheten. Detta är fallet exempelvis i svala källare, därför är det inte bra att förvara material som lätt suger åt sig fukt där.

Tumregler för relativ luftfuktighet inomhus

  • I en bostad bör luftfuktigheten ligga på mellan 30% och 60%, men det finns inget angivet gränsvärde för detta.
  • Vanlig nivå inomhus är mellan 20-40% luftfuktighet. Är den lägre uppfattas det som torrt och dammigt, högre uppfattas som klibbigt.
  • Under vintern ligger luftfuktigheten oftast över 40 procent, om den överstiger 45% ökar risken för kvalster betydligt.
Vi åtar oss alla typer av projekt inom ventilation i Stockholm
22 Sep 2022