Rena luften med luftvärmepump

En luftvärmepump kan användas till mer än till att värma upp ditt hus eller stuga. Man kan även använda luftvärmepumpen som luftkonditionering. En annan sak som kan göra väsentlig skillnad för din inomhusluft är att luftvärmepumpens inbyggda filter renar luften från skadliga partiklar och damm. 

Hälsosam luft att andas

Tyvärr är det så att mycket av den luften som vi andas är förorenad på olika sätt. Detta gäller utomhusluft men kanske framförallt inomhusluft då den faktiskt ofta är mer förorenad än utomhusluften.

Dålig luft kan påverka oss på flera olika sätt, exempelvis kan det leda till sämre sömn, koncentrationssvårigheter och allmän ohälsa. Då vi i Sverige spenderar så stor del av vår tid inomhus är det viktigt att ha ett fokus på hur luftkvaliteten är i de inomhusmiljöer som vi befinner oss i, där vi arbetar och bor. Att leva ett hälsosamt liv handlar inte bara om kost och motion utan även om sådant som luftkvalitet. 

Luftvärmepump ger renare luft

När du installerar en luftvärmepump får du inte bara ett värmesystem utan även en kraftfull luftrenare. Luftvärmepumpar har inbyggda filter som renar luften från pollen, damm och skadliga partiklar som kan irritera dina luftvägar. Dessutom kan luftvärmepumpen hjälpa till att ta bort dålig lukt av cigaretter eller avlopp på samma sätt som en luftrenare. 

Filtren och reningssystemen i en luftvärmepumpar kan fungera på olika sätt. Bland annat finns den en teknik som heter Nanoe-G där hela 99% av alla mögelsporer, virus och bakterier elimineras. Genom att mögelsporer förintas så effektivt minskar även risken för mögelangrepp på fast inredning och ytor.

Det finns även luftvärmepumpar som använder sig av jonisering där negativa joner renar de skadliga partiklar som finns i inomhusluften. Flera luftvärmepumpar har även fysiska filter som behöver bytas ibland.

Förutom att byta eventuella disponibla filter kontinuerligt behöver du rengöra din luftvärmepump någon gång om året för att den skall fungera bra och hålla länge. 

Vårda din sommarstuga - Installera luftvärmepump

För att ett hus eller stuga skall må bra så behöver man ha på viss underhållsvärme på vintern även om ingen befinner sig där. Detta för att en ojämn inomhustemperatur med för stora skillnader mellan kyla och värme leder till ökad luftfuktighet vilket i sin tur kan göra att det blir dyra och besvärliga fuktskador. Luktar det unket och instängt jordigt när ni kommer in i ert fritidshus så har ni antagligen redan problem med fukt. 

En annan jobbig olycka som ouppvärmda hus kan råka ut för är sönderfrysta vattenledningar. Det inträffar när det är vatten kvar i ledningarna och det blir minusgrader. Ofta märks det inte att ledningarna fryst sönder förrän våren kommer och de frysta vattnet smälter och rinner ut ur de trasiga ledningarna. 

En luftvärmepump kan du ställa in på underhållsvärme som motverkar att det blir minusgrader inomhus. Ställer du in luftvärmepumpen på omkring 8-15°C bör din sommarstuga vara säker från frost och fuktskador. 

Avfukta med din luftvärmepump

En miljö med hög luftfuktighet leda till att mögelsporer växer och får fäste. Det i sin tur leder till dålig luft, skadedjur och röta i väggar och golv. Det finns olika sätt att avhjälpa hög luftfuktighet. Exempelvis kan man dränera om runt huset. Dock är det en ganska omfattande och kostnad åtgärd. 

Många luftvärmepumpar går att använda som avfuktare. Man kan placera luftvärmepumpen i en miljö som ofta har lite för hög luftfuktighet som till exempel källaren. En luftvärmepump kan minska luftfuktigheten med hela 5-10%. Ofta har pumpen en avfuktninginställning som du kan slå på när du upplever luftfuktigheten som hög. 

Vi åtar oss alla typer av projekt inom ventilation i Stockholm
21 Nov 2022