Kan man stänga ventiler när det är kallt ute?

Det kan vara frestande att stänga ventilerna under kalla vintermånader, men det är viktigt att hålla dem öppna. Ett fungerande ventilationssystem är avgörande för att skapa en bekväm och hälsosam inomhusmiljö. 

Hälsosam luft med rätt ventilation

Det är viktigt att ventilationssystemet bidrar till utbytet av luft, då ett bristfälligt system kan skada både de boendes mående och själva fastigheten. Luftströmmen som ventilerna bidrar med hjälper till att sprida värmen från elementen i rummet.

Ventilerna skall hållas rena så att luften kan flöda fritt. Inomhusluften innehåller bland annat fukt och föroreningar. De bör vara öppna minst några millimeter för att undvika mögel och förbättra inomhusklimatet i stort. Om tilluftsventilerna är stängda kan detta förhindra utsugningen av gammal luft, vilket leder till en ökning av föroreningar och luftfuktighet inomhus.

Tilluftsventiler kan hjälpa

Om du ofta känner dig kall inomhus och märker av kalla drag från fönster och dörrar. Så ska du alltså inte täppa till ventilerna. Snarare bör du installera fler tilluftsventiler. Ju fler tilluftsventiler som finns i lägenheten, desto lägre mängd luft passerar genom varje ventil. Detta minskar upplevelsen av kalldrag inomhus.

Olika typer av ventilation

Det finns flera olika typer av ventilationssystem som används i byggnader, varav några av de vanligaste är S-ventilation, F-ventilation, FT-ventilation, FX-ventilation och FTX-ventilation.

S-ventilation är en äldre typ av ventilation som fungerar genom självdrag. Ny kall luft kommer in genom ventiler och den varma och uttjänta luften släpps ut genom skorstenar.

F-ventilation är en ventilation där man använder sig av en fläktar vid utflödet av den gamla luften.

FT-ventilation har fläktar som styr både inflödet och utsläppet av luften.

FX-ventilation värme återvinner frånluften genom att låta den värma upp den nya luften som kommer in.

FTX-ventilation fungerar med hjälp av en värmeväxlare där luften värmeåtervinns innan den slussas ut med fläktar. Här är det även fläktar som sköter inluftflödet.

Vilket är det mest värmebesparande fläktsystemet?

De fläktsystem som är bäst på att spara värme är från- och tilluftssystem med värmeåtervinning (FTX) och frånluftvärmepump (FX). FTX-systemet ger störst kostnadsbesparing medan FX-systemet ger störst energibesparing. För kallare klimat kan dock FTX vara mer effektivt. FX-ventilation har lägre installationskostnad men en kortare livslängd på ungefär 15 år.  Det leder till att det på lång sikt blir mest lönsamt mer ett FTX-system som kan hålla i upp till 40 år. 

Håll värmen inomhus med fönsterförbättringar

Om du inte har möjlighet att installera ett nytt fläktsystem så finns det andra möjligheter att hålla värmen inomhus. Genom fönstren försvinner mycket värme, här kan man göra små förändringar som gör stor skillnad. Exempelvis kan du byta ut dina fönster mot energifönster. Det finns även kassetter man kan sätta på sina gamla fönster, så kallat isolerglas, som kan göra dina fönster mer isolerade. Det absolut billigaste sättet är att täcka för dina fönster med en rullgardin eller gardiner på natten.

Vädra smart

Om du vill vädra skall du göra det snabbt och effektivt. Öppna dina fönster och dörrar så att du får ett ordentligt tvärdrag och stäng igen efter några minuter. Låt inte ett fönster eller en dörr stå öppen under en längre tid dock.

Vi åtar oss alla typer av projekt inom ventilation i Stockholm
15 Feb 2023