Mekanisk ventilation – så fungerar det

Det finns tre huvudvarianter av ventilation. Självdragsventilation, mekanisk frånluftsventilation och mekanisk till- och frånluftsventilation. Här går vi igenom hur de mekaniska varianterna av ventilation fungerar. Självdragsventilation berättar vi om på andra platser.

Mekanisk frånluftsventilation

Detta system för ventilation kallas ofta F-system och drivs av en fläkt som leder ut frånluften. Tilluften kommer in genom ventiler som placeras i väggen, antingen bakom elementen eller i fönsterkarmarna. Frånluftsventilation kan även kombineras med en frånluftsvärmepump för att återvinna en del av värmen som leds ut med ventilationen. Detta kallas ett FVP-system. Mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning kallas FX-system. En nackdel med mekanisk frånluft utan värme är att det ofta är svårt att förena med energisnålt byggande. 

Ersätter gammal luft med frisk ny

Mekanisk frånluftsventilation suger ut gammal luft ur ett rum och ersätter den med frisk luft.. Frånluftsfläktar drivs vanligtvis med el och körs i höga hastigheter för att snabbt avlägsna stora luftvolymer från utrymmet. Detta skapar ett undertryck i rummet, vilket tvingar in uteluften från ventilationsöppningarna i utrymmet. Frånluftsventilationssystem används i bostäder, industribyggnader, lagerlokaler, sjukhus och andra utrymmen där inomhusluftens kvalitet regelbundet måste övervakas och förbättras. 

Skapar bra miljö för de boende

Genom att kontinuerligt avlägsna förorenad eller unken luft från ett visst utrymme bidrar korrekt mekanisk frånluftsventilation till att skapa säkra och bekväma miljöer för de boende. Dessutom, den effektiva bortförseln av luftföroreningar, lukt och fukt bidrar till att säkerställa att utrymmet är rent och hälsosamt. Vilken storlek och effekt på fläkten som krävs för ett utrymme beror på faktorer som rummets storlek, typ av ventilationssystem, antal personer, plats, klimatförhållanden och andra överväganden. 

Viktigt med regelbundet underhåll

Korrekt installation och löpande underhåll är avgörande för att säkerställa att mekaniska frånluftsventilationssystem fungerar effektivt. Regelbundna inspektioner bör utföras för att kontrollera om det finns blockerade eller skadade kanaler eller fläktar som kan leda till dålig luftkvalitet inomhus. Dessutom bör filter bytas ut regelbundet för att minska mängden luftburna dammpartiklar i luften. Med rätt installation och underhåll kan mekanisk frånluftsventilation vara en effektiv lösning för att förbättra inomhusluftens kvalitet och skapa hälsosammare miljöer.

Mekanisk till- och frånluftsventilation 

Det mekaniska till- och frånluftssystemet har två typer av fläktar. Den ena trycker in tilluft i bostaden, den andra suger ut frånluften. Detta system kallas FX och är oftast utrustade med värmeåtervinning och värmeväxlare – FTX. Utan värmeåtervinning kan även FT-system vara svårt att kombinera med modernt och energisnålt byggande. 

Mekanisk till- och frånluftsventilation är ett sätt att tillföra frisk luft till ett inomhusutrymme och samtidigt avlägsna gammal eller förorenad luft. Det fungerar genom att fläktar driver luft från utsidan av byggnaden, genom kanaler, till insidan av byggnaden. Luften kan sedan värmas eller kylas om så önskas innan den släpps ut i rummet. 

Minskar föroreningar i slutna utrymmen

Samma process används för att avlägsna unken luft med fläktar som driver den från insidan av byggnaden ut genom kanaler. Denna typ av ventilationssystem bidrar också till att förbättra luftkvaliteten och minska föroreningsnivåerna i slutna utrymmen. Genom att tillföra ren utomhusluft och suga ut gammal inomhusluft bidrar mekanisk till- och frånluftsventilation till att de boende andas friskare luft av högre kvalitet. Dessutom ger denna ventilationsmetod större kontroll över temperatur- och luftfuktighetsnivåerna för en mer. 

Mekanisk ventilation är ett effektivt sätt att upprätthålla en god luftkvalitet och ett bra klimat i alla inomhusutrymmen.

Vi åtar oss alla typer av projekt inom ventilation i Stockholm
21 Jul 2023