Så förbättrar du ventilationen på en krypvind

När det handlar om ventilation så är det lätt att glömma bort vinden, men även i detta utrymme behöver det finnas god luftcirkulation. Här svarar vi på några frågor om hur man på bästa sätt får till bra ventilation på krypvinden.

Antalet skador på kalla ventilerade vindar har ökat på senare år. Det finns faktiskt rapporter som visar att så många som två tredjedelar av svenska kallvindar har fuktproblem med mögel som följd. Risken för mögel är störst på kalla platser där den relativa luftfuktigheten är som störst som till exempel i ett hörn mot nord, längst ned mot en ventilerad takfot.

Åsikterna om hur dessa ventilationsrelaterade problem ska lösas är många och det är svårt att hitta några hundraprocentiga lösningar.

Vindsventilation ska förhindra taksmältning

Det är många som tror att ventilationens uppgift först och främst är att föra bort fukt, men historiskt sett har vindsventilation syftat till att skapa kalla yttertak och hindra riskabel taksmältning av snö. Istappsbildning sker inte i nya välisolerade hus, eftersom värmeläckaget är litet, och ventilationens uppgift är alltså inte att hålla takytan kall.

En byggnad som är väl värmeisolerad i tak och vindsbjälklag och ett bra lufttätt skikt, har ofta liten eller ingen värmetransport genom konstruktionen. Detta leder till att temperaturen i vindens yttre delar kommer att vara nära temperaturen utomhus istället för några grader varmare som det har varit tidigare.

Vanliga orsaker till fuktskador i krypvind

Vanliga orsaker till skador är kraftig ventilation av uteluft vid takfoten, regnläckage eller snö utifrån, eller då fuktig och varm luft läcker upp från innemiljön till vinden och kondenserar där. Mycket kan dock göras åt saken om man ser till att ventilera på rätt sätt eller ofta helst inte alls.
De flesta problemen uppstår på vintern då uteluften är fuktig, solens strålar svagare och dagarna kortare. Då blir temperaturen på vinden också kallare och luften kan bära mindre fukt. Detta gör att den fuktiga luft som sipprar upp från den övriga bostaden leder till ökad fuktighet.

Se upp med för mycket isolering

Ju bättre man isolerar, desto kallare blir det på vinden och risken för fuktskador ökar. I stället för att bäras av den varma luften blir fukten kvar på den kalla vinden.

Forskning har visat att fuktsituationen på krypvindar inte blir bättre genom att ventilationen ökas, vilket är en ofta förekommande idé. Att strypa ventilationen skapar också risker med instängd fukt. Rådet som lämnas är ofta att ventilera ”lagom”.

Vi åtar oss alla typer av projekt inom ventilation i Stockholm
19 Aug 2022