Torka källare efter översvämning

Den svenska sommaren kan bjuda på en hel del överraskningar. Man tänker alltid ett strålande solsken, men det finns en statistik som talar mot detta. Sommarmånaderna i Sverige är de månader som bjuder på mest nederbörd. 

Det bör man vara förberedd på som villaägare. Ett kraftigt regn kan nämligen leda till en översvämning i källaren och i den här texten ska vi dels titta närmare på preventiva åtgärder och dels också ge tips om hur man kan torka en källare efter en översvämning. 

Risk för översvämning efter torka 

Efter regn kommer solsken. Den devisen och det ordspråk är de flesta medvetna om. Det finns emellertid även ett annat sådant som villaägare bör fästa visst fokus på: efter torka kommer regn - och stora problem. 

En hård torka kan nämligen försvåra avrinningen för vatten. Om det har varit torrt under en längre period så innebär detta att marken blir hård och det gör att vattnet kommer att rinna vidare snarare än att absorberas. En källare kan, i och med detta, bli själva slutstationen för regnvattnet. Vattnet kan ta sig in genom exempelvis dörrposter eller genom avloppsbrunnar. 

Förebygg risken för översvämning 

Det finns olika saker man kan göra i ett preventivt syfte som villaägare för att förhindra risken för översvämning. Vi räknar upp några tips här nedan och som följer: 

 • Kontrollera hängrännor. Se till att hängrännor och stuprör är fria från smuts och exempelvis löv. En bra avrinning är ett måste. 

 • Kolla taket. Samma sak gäller här. Se till att smuts, löv, mossa och annat är borta från taket. 

 • Rengör golvbrunnar. Gör det till en vana att rensa golvbrunnarna i källaren. 

 • Dränera? Hur länge sedan var det som ditt hus dränerades? Ungefär var trettionde år ska en dränering ske - ibland mer frekvent. 

 • Vädret. Ha koll på väderprognoserna och se om det ska regna. Om så är fallet och prognosen säger att det ska regna mycket och ihållande: se till att bära upp allt lösöre som du är rädd om. 

Så agerar du vid en översvämning i källaren 

Okej. Olyckan har de facto varit framme och du inser att din källare kommer att bli full av vatten. Hur ska du göra? Här nedan följer några tips kring hur du ska agera vid en översvämning. 

 • Täta. Se till att täta vid dörrar och fönster så att vattnet inte fortsätter att rinna in. Bygg vallar med exempelvis handdukar. Kolla även att det inte är stopp i brunnarna. 

 • Om någonting stoppar upp - åtgärda detta om det är möjligt. 

 • Slå av elen. Kom ihåg att vatten är strömförande så se till att stänga av elen i källaren. Använd en ficklampa. 

 • Vatten ur golvbrunnen? Ta en handduk och tyng ner denna med exempelvis en sten. Det förhindrar vattnet från att komma upp. 

 • Ös! Se till att börja ösa ut så mycket vatten du kan. Du kan även ringa räddningstjänsten för hjälp med att pumpa. 

 • Flytta undan alla värdefulla saker och se till att du dokumenterar alla eventuella skador på dessa. Släng aldrig förrän du fått klartecken från ditt försäkringsbolag. 

 • Hyr en avfuktare. Det finns avfuktare att hyra hos exempelvis Cramo eller hos andra företag. Se till att göra det så snart som möjligt och sätt igång med att torka upp. 

 • Kontakta ditt försäkringsbolag. Ring på ett tidigt stadie och få rådgivning kring hur du ska agera. 

Vi åtar oss alla typer av projekt inom ventilation i Stockholm
31 May 2023