Mini-FTX

Hur fungerar Mini-FTX?

Dålig ventilation är ett ofta förekommande problem – både i bostäder och på arbetsplatser. Täta och felbyggda hus och fastigheter gör att vi måste vädra för att få in frisk luft. Men luften som släpps in är inte bara frisk, den är kall också och lokalerna måste värmas upp. Det riskerar att bli dyrt – uppvärmningen kan ge högre kostnader på flera tusenlappar i månaden. Andra saker som påverkar vårt inomhusklimat är lukt, radon, mögel röklukt. Dessa problem motverkas bäst med bra ventilation och här kan en modern mini-FTX vara lösningen.

En smidig lösning som ventilerar när fönstren är stängda

En mini-FTX är en smidig lösning som hjälper till att vädra även när alla fönster är stängda. Det finns flera fördelar med lösningen, en av dem är du kommer att slippa stora ombyggnader och stora rördragningar genom huset. Med ett mini-FTX får du en smidigare och mer ekonomisk lösning som förbättrar det dåliga inomhusklimatet.

I en ventilationsvärmeväxlare återvinns upp till 80 procent av värmen samtigt som aggregatet i sig förbrukar väldigt lite energi. Med en mini-FTX får du fräschare inomhusluft samtidigt som du sparar pengar.

Mini-FTX har hög återvinningsgrad

Ett FTX-aggregat har hög återvinningsgrad tack vare dess keramiska värmeväxlare, som lagrar värmen som sedan används för att värma upp den ingående luften. En fläkt som ändrar riktning med jämna mellanrum ser till att du alltid får frisk luft samtidigt som värmen återvinns kontinuerligt.

Ett mini-FTX levereras färdig för egen installation, har en väldigt låg driftkostnad trots en god maxeffekt.

Enkelt att montera i mindre utrymmen

Aggregatets litenhet gör att det enkelt kan monteras i garage, källarutrymmen eller förråd där ventilationen saknas. En mini-FTX räknas som en motströmsväxlare. Om det exempelvis är tio minusgrader inomhus och 22 grader utomhus så kommer den nya friskluften att hålla en temperatur på runt 17 grader.’

Aggregatet kan dessutom installeras i en yttervägg. Detta gör att du får en smidig, enkelt och kostnadseffektiv ventilationslösning som kan ta hand om den så viktiga ventilationen utan att några kabeldragningar måste göras.

Stäng inte av aggregatet i onödan

Det är viktigt att aggregatet arbetar kontinuerligt och bör endast stängas av för underhåll eller service. När den av någon anledning inte kan användas så bör den inte stängas av utan ställas in på utdrag skyddat läge.

Det är också viktigt att den elektriska installationen av mini-FTX görs korrekt, en felaktig anslutning kan leda till fel eller att fläkten tar skada.

Vi åtar oss alla typer av projekt inom ventilation i Stockholm
17 Jun 2022