Rekommenderad ventilation i butik – exempelfall klädbutik

Ventilationen är en mycket viktig faktor när det handlar om att skapa en bra miljö för kunder och anställda i en butik. Här berättar vi hur butiksägaren bör tänka med en klädbutik som exempel.

Har du precis öppnat en ny klädbutik? Då har du mycket att tänka på: personal, beställningar, lager, ekonomi, marknadsföring, massor av pappersarbete. Men du glömmer väl inte ventilationen? Det är mycket viktigt att det är bra luft i affärslokaler, både med tanke på kundernas trivsel och de butiksanställdas välmående. Så det är viktigt att ägna en del tid åt ventilationen för att undvika problem.

Här berättar vi vad som gäller och när det handlar om ventilation av klädbutiker och andra affärslokaler.

ventilation i butik

Stora öppna ytor ställer krav på ventilationen

Många butikslokaler, har omfattande stora öppna ytor och högt i tak och kan därför vara ganska svårventilerade. Dessutom kan antalet personer som befinner sig i lokalerna variera stort, vilket ställer stora krav på ventilationens flexibilitet, effektivitet och luftkvalitet. Bra luft och lagom temperatur är viktiga faktorer för att personalen ska arbeta bra och för att kunderna ska trivas. Ventilationen kan vara en avgörande faktor för hur länge en kund stannar i en butik och hur mycket som konsumeras.

Omblandande ventilation fungerar sämre

Viktigt att veta att så kallad omblandande ventilation är en sämre lösning när det handlar om butiker. Ventilationseffekten och kyleffekten blir mindre. Med omblandande ventilation kan den förorenade luften inte stiga till den högt placerade frånluften och föras bort effektivt, istället blandas partiklar, föroreningar och varm luft med den friska luften.

Istället rekommenderas den moderna InventiAir-tekniken där ventilationen kan samverka med de termiska stigkrafterna. Friskluften tillförs där folk är och den förorenade, gamla luften stiger mot taket och förs bort via frånluften. Detta innebär att en mycket större andel av överskottsvärmen kan föras bort om man jämför med traditionell omblandande ventilation. Dessutom transporteras föroreningar och andra kontaminationer bort effektivare och kvaliteten på luften blir väsentligt bättre.

Fyra punkter för bättre ventilation i butik

  • Kontrollera temperaturen. När någon klagar på att det är torr luft handlar det i själva verket om att temperaturen är för hög. Därför är det alltid bäst att sänka temperaturen när luften känns torr. Men för mycket fukt i luften är inte bra heller, då ökar risken för röta och mögel.

  • Är ventilationen optimerad för rätt antal personer? Här är det bra att kontrollera koldioxidhalten. Är den alltför hög klarar inte ventilationen av att ventilera bort den koldioxid som vi avger när vi andas.

  • Stäng inte friskluftsventilerna. Dessa ska inte stängas för att undvika drag. Då väljer luften en annan väg och trycket ökar vilket ger ökat drag – precis motsatsen mot vad du hoppades på.

  • Välj rätt filter. De är viktiga både för hälsa och energi. Det är viktigt att välja filter som är anpassade till lokalen och glöm inte att byta ut dem regelbundet.

  • Gör en OVK-besiktning. Det är i Sverige idag krav på att utföra en OVK-besiktning med regelbundna intervaller i de flesta byggnader. Beroende på storlek bör intervallet för en klädbutik ligga på mellan 3 och 6 år. Kontakta oss om du behöver hjälp från certiferade besiktningsmän!

Vi åtar oss alla typer av projekt inom ventilation i Stockholm
10 May 2022